Årsmøde 2024

Download dagsorden som printvenlig word-fil her.

Årsmøde 14 marts 2024 kl. 19 i Sørbyhallen

Alle borgere i Sørbyområdet er velkomne til mødet og alle over 18 år har valgret og er valgbar (Sørbyområdet dækker Sørbymagle og Kirkerup sogne – Sørbymagle skoledistrikt.)

Dagsorden:

1. Velkomst v formanden

2.  Korte indlæg

 • Orientering om Projekt ”Børnene bestemmer” v. Vicki Fredriksen Lokalrådet
 • Connie Christensen kommer og fortæller om sine ideer til erhvervsnetværk og muligt samarbejde med foreninger.
 • Brian Køhler Lokalrådet giver status på Fjernvarme Sørby
 • Orientering om kommende møde med alle foreninger og grupper med henblik på at styrke samarbejde og udvikling i området v. Kasper Juhl Klausen Lokalrådet
 • Kaffe m.v.

Med disse emner mener Lokalrådet at der er lagt op til en interessant og vedkommende aften på Årsmødet. Mød frem for at blive orienteret og forhåbentlig deltage i diskussionen.  Vi glæder os til at se jer alle.

Efter kaffen fortsætter vi med 

3. Valg af dirigent

4. Kort formandsberetning

5. Godkendelse af regnskab for 2023 (v. kassereren)

6. Indkomne forslag

Forslag til årsmødet fremsendes senest 8 dg. før til formanden

Brian Køhler Jørgensen Bøstrupvej 1, Bøstrup, mail: lindelyst@gmail.com, 60880864

7.  Fastsættelse af kontingent iht. vedtægterne

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal være ”0” kr

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

 • Brian Køhler   
 • Poul Jørgen Larsen                                           
 • Henrik Hansen                                                   
 • Mogens Nellemann                                                                                              
 • Lizzi Noye                                 
 • Kasper Juhl Klausen
 • Vicki Frederiksen
 • Jakob Horn Møller

Alle er på valg hvert år, og iht. vedtægterne er der plads til 11 i alt

9.  Valg af revisorer og suppleant

 • Flemming Hansen
 • Benny Pedersen                      
 • Revisorsuppleant, som pt er vakant

10. Evt.